Què fem


  • Informe de la situació o estat de la premsa anual.
  • Premi que posi en valor l’activitat d’un periodista o mitjà que
    comparteixi els fins de l’associació.
  • Qualsevol altra activitat que vagi en la direcció d’aconseguir les finalitats del Grup de Periodistes Pi i Margall: fòrums, seminaris, simposis, publicació de llibres…
  • Manifestar la posició de l’entitat davant qualsevol situació relativa a les finalitats de l’associació.