Junta Directiva


L’Assemblea General de Socis és l’òrgan sobirà de l’entitat. Entre les seves funcions, tal com figuren en els Estatuts, tria a la Junta Directiva, fiscalitza els comptes i decideix acords amb altres entitats.

La Presidència d’Honor és un càrrec representatiu i de reconeguda trajectòria periodística. És nomenat per l’Assemblea General de Socis a proposta de la Junta Directiva.

La Junta Directiva administra i representa l’associació, està formada per un màxim de quinze membres, que exerceixen el càrrec gratuïtament. La Junta Directiva pot establir grups de treball, comissions o delegar funcions segons estableixen els Estatuts.

Estructura elegida:

President d’Honor: Tomás Guasch

President: Sergio Fidalgo

Tresorera: Isabel Porcel

Secretari: Daniel Tercero

Vocals: Toni Bolaño, Antonio Gómez-Reino, Joan López Alegre, Nacho Martín Blanco, Andrea Martínez Molina, Miriam Tey, José Miguel Villarroya i Pablo Zaragoza.